ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА, ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ТА ПРОМИСЛОВА ПРОДУКЦІЯ
Головна
Муфти
Пристосування для монтажу волоконно-оптичних кабелiв
Кросове обладнання
Монтажнi матерiали
Прилади та обладнання
Iнструменти
Кабельно-провiдникова продукцiя
Цiни
Сервiс on-line
Представницька мережа
Публiкацiї
Контакт
ОТРИМАЙТЕ НАШ КАТАЛОГ!
Hosted by MiroHost.net
ВАТ «Укртелеком»
Rambler's Top100
META-Ukraine
finance.com.ua
finance.com.ua
finance.com.ua
Публікації 
РЕКОНСТРУКЦІЯ І ДООБЛАДНАННЯ РОЗПОДІЛЬЧИХ ШАФ ШР(П)
БОКСАМИ "QUANTE"

М. К. Мазепа, кандидат технічних наук, директор компанії МАКО
О. В. Мельничук, технічний директор компанії МАКО
В. М. Шевчук, начальник відділу експлуатації та розвитку мереж Волинської дирекції ВАТ "Укртелеком"

Останнім часом на мережах зв`язку України при монтажі лінійних споруд почали застосовуватись прикінцеві пристрої (шафи, бокси, коробки) нового покоління з використанням врізних контактів фірм "KRONE", "QUANTE-POUYET", "R&M", "RAYCHEM-Mоndragon". Оцінюючи ситуацію, яка склалась за останні роки на ринку телекомунікацій України, можна стверджувати, що в подальшому нове будівництво і реконструкція існуючих лінійних споруд буде здійснюватись з використанням обладнання цих фірм.

Разом з тим, актуальним залишається питання заміни морально і фізично застарілих 100-парних боксів БКТ з карболітовими плінтами в існуючих шафах типу ШР(П).

  До недоліків цих виробів можна віднести:
 • низький та нестабільний опір ізоляції між контактами;
 • високий перехідний опір в місці підключення проводу під "гвинт";
 • нестабільність електричного контакту;
 • малий термін служби плінтів;
 • неможливість формування пакету кросувань.

Всіх цих недоліків можна уникнути використовуючи бокси з врізними контактами фірми "QUANTE".

Враховуючи високу вартість імпортних пластикових і металевих конструкцій шаф, компанія МАКО розробила технологічні схеми і металоконструкції для заміни боксів БКТ 100х2 в існуючих і нових шафах типу ШР(П) на бокси відкритого типу з врізними контактами відомих німецьких фірм "KRONE" i "QUANTE". Впровадження даної розробки відкриває широкі можливості для реконструкції шафних районів без додаткових витрат. Через малий габарит врізних плінтів на робоче місце боксу БКТ 100х2 може бути встановлений бокс "QUANTE" - 250х2, 300х2 пар. При цьому ємність шафи збільшується в 2…2.5 рази (подальше нарощування ємності шафи буває неможливим через завантаження кабельної каналізації). Крім того, відпадає необхідність в проектуванні, придбанні додаткового корпусу шафи, його встановлення і пов`язані з цим будівельні роботи. Спрощується також процес експлуатації із-за відсутності між шафами перекидних кросувальних передач.

Досвід монтажу і експлуатації врізних боксів на Запорізькій телефонній мережі підтвердив надійність і ефективність даного обладнання в існуючих шафах ШР(П). Так, в вересні … жовтні 2001 року при реконструкції існуючої мережі для збільшення ємності шаф було змонтовано 10 боксів фірми "QUANTE" загальною ємністю 2000 пар.

  В процесі заміни боксів БКТ 100х2 в існуючих розподільних шафах необхідно було вирішити слідуючи питання:
 • встановлення врізних боксів на існуючі посадочні місця без додаткових робіт по пересвердлюванню отворів в існуючій рамі шафи;
 • заміна боксів БКТ на врізні з одночасним забезпеченням формування вертикальних і горизонтальних пакетів кросувальних шнурів;
 • забезпечення ізоляції корінця "сухого" кабелю (без гідрофобного заповнення) при зарядці його у врізний бокс.

При встановленні боксів "QUANTE" використовувались два способи заміни існуючих боксів: із заміною і без заміни кабелю.

У першому випадку врізний бокс монтується на робочому місці в майстерні. Після зарядки кільця, кабелі з прикріпленим боксом вивозяться до реконструйованої шафи. Бокс, що замінюється, зсувається в бік і на його місце встановлюється бокс "QUANTE". У другому випадку зарядка боксу "QUANTE" проводиться безпосередньо у шафі з використанням жил, випаяних із боксу БКТ 100х2.

Нові кабелі, які заряджаються в бокси, повинні перевірятись на відсутність обривів жил, а також на відповідність нормам опору ізоляції. На кабелях, що випаюються із боксів БКТ, перед включенням у врізні бокси також повинні бути проведені електричні виміри. Кабелі із свинцевою оболонкою, які заряджені в бокси БКТ, повинні, при заміні останнього, мінятись на кабелі марки ТППеп, ТППепЗ.

Так як у діючих шафах ШР(П) не вирішене питання герметизації їх каркаса, при одночасній заміні боксів і кабелю доцільно використовувати кабель марки ТППепЗ або інші з гідрофобним заповненням. У цьому випадку герметизація "корінця" кабелю не потрібна. Якщо при заміні БКТ 100х2, існуючий кабель, або той, на який замінюється, не має гідрофобного заповнення, необхідно, без виключення, передбачити міри захисту від проникнення ("засмоктування") конденсату під оболонку кабелю у місці його вводу в бокси. Для цього проводиться герметизація вводу кабелю в бокс за допомогою гідрофобного заповнювача 4442 Gel виробництва ЗМ.

Існуючі кабелі з діаметром жил 0.32 мм для зарядки боксів з врізними контактами непридатні і повинні бути замінені на кабелі з діаметром жил не менше ніж 0.40 мм.

  Можливі наступні варіанти заміни БКТ 100х2 в існуючих шафах на врізні бокси:
 • на робочому місці один бокс БКТ 100х2 замінюється на один врізний бокс. У цьому випадку ємність розподільчої шафи збільшується, але не є можливим упорядкувати пакети кросувань;
 • повністю замінюється один або два горизонтальні ряди боксів БКТ 100х2, крім верхнього. У цьому випадку крім збільшення ємності шафи фор муються вертикальні пакети кросувань по всій висоті замінених рядів. Якщо замінюється верхній ряд боксів БКТ 100х2, крім вертикальних пакетів кросувань додатково формується горизонтальний пакет у верхній частині шафи.

У розглянутих варіантах установка газонепроникних муфт передбачена у шафному колодязі. При необхідності розміщення газонепроникних муфт у шафі, вони розміщуються на місці нижнього ряду боксів БКТ100х2. При цьому газонепроникні муфти виконують і функцію захисту від проникнення вологи під оболонку кабелю. В цьому випадку врізні бокси можуть встановлюватись тільки в середньому і верхньому рядах.

На лінійних спорудах мережі м. Запоріжжя були замінені в діючих шафах ШР(П)-1200 бокси БКТ 100х2 на врізні бокси з десятипарними гелезаповненими плінтами типу "SID-C" фірми "QUANTE". Плінти цього типу виконані із термостійкої пластмаси, стійкого до активного середовища і вологи. Прорізні контакти виконані з латуні кобальтової, поверхня яких покрита сріблом. Після врізання контакту в мідну жилу, забезпечується його газонепроникність.

Рис. 1. Каркас для встановлення плінтів:
1 - плінт; 2 - профіль алюмінієвий (рельс);
3 - скоба

Плінт встановлюється на металевому каркасі, який складається із двох алюмінієвих профілів (рельс) і двох скоб (рис. 1). Рельси забезпечують можливість легкого встановлення і зняття плінтів, а також вільне переміщення їх верх та вниз. В кожний плінт у верхній частині методом врізання з зовнішнього боку можна підвести десять пар жил лінійного кабелю діаметром 0.32 ... 0.80 мм і діаметром ізоляції до 1.60 мм і десять пар кросувальних проводів.

Надійність контактів дозволяє провести до 100 включень провода діаметром жили 0.60 мм. В один контакт можна включити тільки одну жилу.

  В залежності від експлуатаційних вимог можуть встановлюватись плінти:
 • з нерозривними контактами для під'єднання елементів грозозахисту;
 • з розривними контактами для можливості розділення лінії і розподілення.

Плінти можуть бути заповнені спеціальним гідрофобним заповнювачем і незаповнені (сухі).

Врізання жил в контакти плінта здійснюється при допомозі спеціального інструмента із зручною ручкою, в корпусі якої є спеціальний гачок для швидкого зняття плінта з рельси і витягування врізної жили.

Технічна характеристика плінта "SID-C" фірми "QUANTE" наведена в табл. 1.

Таблиця 1

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛІНТА "SID-C"

Найменування показникаПараметри показника
Матеріал корпусаПолікарбонат
Матеріал прорізного контактулатунь кобальтова з покриттям срібла
Розміри жил: однопроволочна жила, мм0.32 … 0.80
Нормований діаметр провідника по ізоляції, мм0.50 …1.60
Електричні характеристики:
Опір ізоляціїБільше 50 000 МОм при напрузі 500В постійного струму
Електрична міцність ізоляції2000В змінного струму протягом 60 с.
Перехідне затухання
(середнє значення)
100 дБ на частоті 20 кГц
70 дБ для системи 2048 Мбіт/с
Перехідний контактний опірменше 1 мОм
Максимальна зміна перехідного контактного опору (після випробовувань дії навколишнього середовища)Менше 1 мОм на контакт
НадійністьНе менше 100 циклів підкл./відкл. при діаметрі жили 0.6 мм

Для заміни БКТ 100х2 у шафі ШР(П)-1200 використовувались бокси з гелезаповненими плінтами SID-C ємністю 200х2, які встановлювались на посадочні місця боксу БКТ. При цьому залишилась можливість додатково встановити 5 плінтів (50 пар) і мати розвиток. Заміна боксів БКТ на бокси "QUANTE" може проводитись любим способом, який визначається в кожному конкретному випадку місцевими умовами і вимогами. Процес заміни майже такий, як і при заміні бокса БКТ на бокс БКТ. Тільки замість одного бокса БКТ встановлюється секція з 25-ма десятипарними плінтами (250 пар).

Рис. 2. Схема заміни боксів БКТ-100х2

Врізний бокс монтувався на робочому місці, безпосередньо у шафі. При цьому бокс, який замінювався, зсувався в сторону і на його місце встановлювався новий бокс. Далі проводилось переключення з короткочасним розривом зв'язку монтерами. На місці зрізу поліетиленової оболонки була встановлена змонтована газонепроникна муфта типу МГП виробництва компанії МАКО.

Максимальна ємність діючої шафи ШР(П)-1200 у цьому випадку може становити 2400х2. Для зручності проведення експлуатаційних вимірювань і ремонтних робіт в боксах встановлені плінти 10х2 з нормально замкнутим контактом, що дозволяє швидко відділити магістральний кабель від розподільчого шляхом включення в плінт 2-x або 4-и провідного вимірювального шнура без відключення кросувань. Після закінчення монтажу на кожний плінт встановлювалась прозора захисна пластмасова кришка. Потім вся стопарна секція закривається однією загальною пилезахисною прозорою кришкою.

Рис. 3. Металоконструкція для переобладнання шаф на бокси з врізними контактами.

При необхідності заміни горизонтального ряду боксів БКТ 100х2, в шафі ШР(П)-1200 замість чотирьох боксів БКТ 100х2 в одному горизонтальному ряду рекомендується розмістити три бокси з врізними контактами SID-C ємністю 200х2 (250х2) кожний, а між вертикальними рядами встановити планки з кільцями для формування вертикальних пакетів кросувань (рис. 2).

При заміні одного середнього або нижнього ряду боксів БКТ 100х2 на врізні, останні встановлюються на нові посадочні місця через верхню і нижню перехідні планки. Крім того, для формування вертикальних пакетів кросіровок в ряду між боксами в шафі ШР(П)-1200 необхідно закріпили 4 планки з кільцями.

При повній заміні боксів БКТ 100х2 з одночасним упорядкуванням пакета кросувань використовується повний комплект перехідних планок і планок з кільцями. При цьому формуються як вертикальні пакети кросувань по всій висоті шафи, так і горизонтальний пакет. Максимальна ємність діючої шафи ШР(П)-1200 у цьому випадку може скласти 1800 (2250) пар (рис. 2).

При переобладнанні незадіяної шафи, яка знаходиться у Замовника, знімається існуюча рама, на яку мали встановлюватись бокси БКТ 100х2, і на вільне місце навішується нова рама, на яку встановлюються бокси з врізними плінтами (рис. 3). При цьому упорядковуються пакети кросувань, організується пакет "постіль" кросувань у верхній частині шафи, робота по монтажу та вимірюванням проводиться в більш зручних умовах. Максимальна ємність шафи ШР(П)-1200 у цьому випадку становить 1800 (2250) пар.

Порівняльні фактори при установці бокса БКТ100х2 і бокса ""QUANTE"" в шафі.

 1. При встановленні бокса БКТ100х2 необхідно:
  • - джерело електроживлення, електричний або газовий пальник (паяльна лампа) і жаровий паяльник;
  • - при включенні кросувальних проводів, з кінця кожного провода необхідно зняти ізоляцію, а потім з'єднати провід під гвинт.
 2. 2. Застосування боксів "QUANTE" дозволяє:
  • - збільшити ємність шафи;
  • - просто включити кросувальні провода без зняття ізоляції;
  • - контакт плінта працює на врізання і при з'єднанні з жилою кабелю з кросувальним проводом в ізоляції є газонепроникним і не зазнає корозії. Крім того, плінт який заповнений гідрофобним гелем, може зберігати працездатність навіть у воді;
  • - середній термін служби одного бокса БКТ100х2 складає 4...5 років (по даним Московської телефонної мережі);
  • - середній термін служби бокса (плінта) ""QUANTE"" по даним фірми виробника складає мінімум 20 років;
  • - комплексне технологічне рішення ввода лінійних кабелів ємністю 200 ... 600 пар без монтажу розгалужувальної муфти в шафному колодязі (в ньому монтується одна газонепроникна муфта на основному кабелі, як і в шахті АТС).
  Таким чином, застосування боксів з врізними контактами і гелезаповненими плінтами SID-S фірми "QUANTE" замість боксів БКТ 100х2 при реконструкції шаф ШР(П)-1200 в Запорізькій дирекції дає можливість:
 • - збільшити ємність шафи вдвічі;
 • - підвищити якість зв`язку за рахунок впровадження врізного контакту на лінійному тракті;
 • - використати врізний контакт як для аналогових, так і для цифрових систем;
 • - захистити контакти від окислення за рахунок примінення гелезаповнених плінтів;
 • - підвищити надійність та довговічність боксу;
 • - збільшити ємність шафи у 1.5 … 2.0 рази
 • - зменшити капітальні затрати на придбання шаф та будівництво;

Висновки. Порівнюючи наведені фактори по технічним і економічним факторам (не дивлячись на різницю у цінах) і приймаючи до уваги якість, надійність і довговічність експлуатації одного боксу ""QUANTE"" стає очевидним ефективність заміни боксів БКТ на бокси з плінтами ""QUANTE"".

Всі необхідні металоконструкції, бокси і рекомендації по дообладнанню телефонних розподільчих шаф типу ШР(П) боксами ""QUANTE"", постачаються компанією МАКО: м. Рівне/Україна, тел. (0362) 236-142, 282-790, факс 282-831.

Наверх
На головну сторінку